NorAtlantis sitter inne med kunnskap og lang erfaring når det gjelder behandling av aluminium og design av båter. Firmaet kan gjennom erfaring dokumentere en solid kompetanse innen bygging av aluminiumsbåter.

Vi kan levere hele konsept som gjør at andre produsenter kan sette i gang sin egen produksjon av båter. Det er også bygd flere prototyper av oss som har vært en del av test og godkjenningssprosessene ihht kravene som inngår i CE merkingen. Størrelsene dreier seg om  små båter på 10 fot til større enheter. Ihht nytt EU direktiv for fritidsbåter som trer i kraft 18 januar 2016 så må produsent stå inne for egne godkjenninger. NorAtlantis bidrar til å få dette opp å stå hos produsentene.

Som kunde av oss kan man  ha en ide til båt konsept som NorAtlantis kan ta tak i å sette opp for produksjon. Dette gjelder alt fra ide, design, prosjektering, testing og godkjenning. En produsent kan da sette dette i produksjon med eget merke, markedsføring og salg. Dette helt uavhengig av produktet NorAtlantis leverer. Produsenten vil da inneha godkjenningen/eierskapet av CE merkingen forutsatt at det fagmessige er i orden.

Vi foretar også sammenstilling og produksjon av eksisterende modeller for salg, hhv NA 20 Sport, NA 21 All Round og NA 21 Fisher. Man må påregne noe leveringstid.